Kontakt

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kontakt oplysninger

 

E-mail: Mfkn@naevneneshus.dk

Telefon: 72 40 56 00